S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Tel.: +420 731  128 066, e-mail: info@orchidej.cz


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího na adrese www.orchidej.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

A) Provozovatel, prodávající

Provozovatelem internetového obchodu Orchidej.cz je Radoslav Kacerovský, IČ: 87446588, DIČ: CZ7908011573, se sídlem Lužnická 2927, 390 01 Tábor (dále jen "prodávající").

Prodávající nabízí na stránkách www.orchidej.cz orchideje od spolupracujících zahraničních pěstitelů (dříve nabízené na www.pokojovky.cz), které prodávající jezdí v určitém časovém intervalu osobně k pěstitelům vybírat na základě provedených objednávek kupujícími. Tyto orchideje nejsou tedy skladem, přibližná orientační doba vyzvednutí objednaných orchidejí u spolupracujících zahraničních pěstitelů je prodávajícím uvedena u dostupnosti v profilu jednotlivých orchidejí.  Dále prodávající nabízí na stránkách www.orchidej.cz doplňkový sortiment k pěstování orchidejí a dalších rostlin (dále jen zboží).

 

B) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Pro uzavření kupní smlouvy, vč. případné registrace a vyplnění objednávky zákazníkem, je předepsán český jazyk.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.orchidej.cz jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Jejím potvrzením ze strany prodávajícího je uzavřena smlouva.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím.

Kupující obdrží e-mailem potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího. Prodávající dále kupujícího dle potřeby informuje e-mailem o průběhu vyřízení objednávky. Objednávku orchidejí lze zrušit pouze s dostatečným předstihem před termínem vyzvednutí orchidejí prodávajícím u zahraničních spolupracujících pěstitelů. Žádost o zrušení je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu.

Prodávající si vyhrazuje právo v určitých případech omezit objednávku kupujícího, a to např. počtem kusů zboží. Pokud je zboží u spolupracujících zahraničních pěstitelů zcela vyprodané, nebo prodávající při osobním výběru uzná, že rostlina není u pěstitele v takové kvalitě, ve které ji chce kupujícímu dodat, je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem provedení storna objednávky (zrušení smlouvy) nebo úpravy objednávky.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci systému www.orchidej.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající tyto osobní údaje využije pouze pro vyřízení objednávky.

 

C)  Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se řídí Občanským zákoníkem 89/2012 Sb.

1) Kupující bere na vědomí, že podle § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

2)     Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. O odstoupení od kupní smlouvy kupující informuje prodávajícího písemně na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .

3) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4) V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5) Kupující bere na vědomí, že živé rostliny patří mezi zboží podléhající rychlé zkáze a prodávající nedokáže po předání balíku přepravní společnosti nijak ovlivnit dobu doručování. Prodávající tak nenese zodpovědnost za poškození rostlin vzniklé při přepravě vlivem dlouhé přepravy a nevhodnými klimatickými podmínkami. Prodávající nedoporučuje Kupujícímu objednávat živé rostliny v období, kdy jsou nízké teploty a v období, kdy hrozí "nákupní" špička a přepravní společnosti jsou přetížené (např. před Vánoci). 

6) Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8) Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy do 14ti dnů od zakoupení zboží, které nepodléhá rychlé zkáze.

D) Dodací podmínky a platební podmínky:

1. Dodací lhůta:

  • Dodací lhůta se odvíjí od orientační doby vyzvednutí objednaných orchidejí u spolupracujících zahraničních pěstitelů. Tato doba je prodávajícím uvedena u dostupnosti v profilu jednotlivých orchidejí. Doba dodání od vyzvednutí orchidejí od zahraničních spolupracujících pěstitelů je poté závislá na různých okolnostech, např. rychlost platby zaslané faktury,na klimatických podmínkách apod. 
  • Dodací lhůta se u rostlin v mrazivých dnech může z důvodu omezení rizika poškození rostlin chladem prodloužit.

2. Způsob dodání:

  • Balíkem prostřednictvím přepravní společnosti DPD CZ
  • Balíkem na výdejní místo Zásilkovna. Zaslání balíků na výdejní místo Zásilkovna je možné pouze u malých zásilek do max. 70 cm a hmotnosti 5 kg. U živých rostlin nedoporučujeme z důvodu možného poškození rostlin vlivem klimatických podmínek zaslání do Z-Boxů umístěných venku. Zaslání do Z-Boxů je na odpovědnost objednatele. 
  • Osobní odběr v provozovně prodejce v čas domluvený předem. Pro vydání zboží je nutné na místě uhradit cenu zboží, nebyla-li úhrada provedena předem bankovním převodem.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s přepravcem protokol. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

3. Poštovné a balné v rámci České republiky

Prodávající účtuje při dodávce zboží přepravní společností DPD CZ na území Slovenské republiky poštovné a balné ve výši 12 eur nebo při zaslání na výdejní místo Zásilkovna od 4,50 do 7 eur dle rozměru a hmotnosti balíku. Platbu je nutné uhradit bankovním převodem v eur na účet, který zašle Prodávající Kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce. V zimním období se k ceně poštovného může připočítávat též poplatek za speciální výhřevné sáčky (1,20 eur/ks), které je nutné do balíku přiložit jako ochranu proti prochladnutí rostlin.

Poštovné do dalších zemí v rámci EU se účtuje dle aktuálních nákladů přepravce. 

4. Poštovné a balné na Slovensko a do dalších zemí

Prodávající účtuje při dodávce zboží přepravní společností DPD CZ na území Slovenské republiky poštovné a balné ve výši 10,01 eur,- nebo při zaslání na výdejní místo Zásilkovna 4,27 eur (zaslání balíků na výdejní místo Zásilkovny je možné pouze u malých zásilek do max. 70 cm a hmotnosti 5 kg). Platbu je nutné uhradit bankovním převodem v eur na účet, který zašle Prodávající Kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce. V zimním období se k ceně poštovného může připočítávat též poplatek za speciální výhřevné sáčky (0,96 eur/ks), které je nutné do balíku přiložit jako ochranu proti prochladnutí rostlin. 

Poštovné do dalších zemí v rámci EU se účtuje dle aktuálních nákladů přepravce. 

5. Platební podmínky

Faktura je zákazníkovi zaslána až ve chvíli, kdy prodávající vyzvedne objednané orchideje u zahraničních spolupracujících pěstitelů a vše je připraveno k odeslání. Nikdy nechceme platbu předtím, dokud nemáme objednané orchideje od spolupracujících zahraničních pěstitelů k dispozici.

6. Nepřevzetí objednaného zboží zákazníkem

V případě, že zákazník nemůže objednané zboží v nějakém termínu od přepravce z důvodu oprávněných překážek na straně zákazníka převzít, informuje o tom neprodleně prodávajícího. Prodávající rád přizpůsobí odesláním požadavkům zákazníka.

V případě, že zboží bude zákazníkovi řádně odesláno a zákazníkem nepřevzato, nese veškeré náklady spojené s expedicí a zasláním nepřevzaté zásilky, vrácením zásilky přepravcem zpět odesílateli a škodou způsobenou nepřevzetím balíku (např. poškození rostlin několikadenní přepravou a skladováním u přepravce) zákazník.

 

6. Ostatní

Fakturu zasíláme elektronicky na e-mail uvedený v objednávce. V případě požadavku tištěné faktury nám toto prosím předem oznamte.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

• Pro nákup přes e-shop není třeba povinně se registrovat.

• Odeslaná objednávka z internetového obchodu ORCHIDEJ.cz je pro zákazníka závazná.

• Zákazník obdrží na jím uvedený e-mail informaci o přijetí objednávky, informaci o orientačním termínu dodání a v odůvodněných případech též informaci o změně způsobu dopravy nebo změně termínu dodání zboží.

• Osobní odběr je možný po předchozí domluvě, neúčtujeme žádné poplatky.

• Zboží je možno platit bankovním převodem na běžný účet nebo hotově při osobním převzetí.

• Reklamace se řídí Obchodním zákoníkem.

E) Práva z vadného plnění

1) Pokud dojde k závadě na zboží v průběhu záruční doby, má právo kupující zboží reklamovat a to bez odkladu po zjištění závady.

2) Živé rostliny je možné reklamovat max. do 48 hodin od převzetí zásilky, na ostatní zboží se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců

3) Spolu s reklamovaným zbožím je nutné přiložit podrobný popis závady, případně důvody reklamace.

4) Reklamované zboží je přijímáno po předchozí dohodě na adrese provozovny prodejce. Při zaslání živých rostlin je nutné s prodejcem domluvit přesný termín zaslání pro možnost převzetí reklamovaných rostlin prodejcem od přepravní společnosti.

5) Reklamace je řešena ze strany prodejce co nejdříve to okolnosti dovolí, maximálně však ve lhůtě do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží.

6) V případě zjištění závady způsobené přepravou, je zákazník povinen tuto skutečnost nahlásit přepravci a sepsat s přepravcem zápis o škodě.

7) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9) Ustanovení uvedená výše v bodu 8 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

F) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@orchidej.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

5. Prodávající je oprávněn stornovat objednávku zákazníka, u kterého v minulosti došlo k porušení obchodních podmínek prodejce nebo prodejci ze strany kupujícího vzniklad škoda. 
6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Poslední aktualizace: 12. 12. 2022

vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy do 14ti dnů od zakoupení u zboží, které nepodléhá rychlé zkáze

1.1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


banner

 

MDExNjF